๐ŸŽ Father's Day Gift Bundles are LIVE! & We're rewarding Dad with a FREE Premium Biltong Slicer! (Learn More)

๐Ÿ“ฆ FREE SHIPPING on orders over $40 (excludes Boerewors)

Angel Hair Chickpea Pasta with Shredded Biltong

Angel Hair Chickpea Pasta with Shredded Biltong

May 06, 2019

Adam, Head of Marketing at Ayoba, has been a long time advocate of clean eating. Adam loves to incorporate Biltong & Droewors creatively into recipes like this Angel Hair Chickpea Pasta w/ Shredded Biltong, Garlic, Herbs & Fresh Parmesan.ย 

 • Prep time: 15 minutes
 • Cook time: 10 minutes
 • Yield: Serves 4 as a side

Ingredients:

 • 8 ounces angel hair chickpea pasta (we used Banza)
 • Salt
 • 1/4 cup olive oil
 • 2 tbsp finely chopped fresh herbs such as rosemary, thyme, oregano
 • 1/4 cup chopped fresh parsley
 • 3 cloves of garlic, sliced
 • 1/8 teaspoon chili pepper flakes (or more to taste)
 • 1/2 to 1 teaspoon of freshly ground black pepper (to taste)
 • 1/2 cup grated Parmesan cheese
 • 2 oz of Biltong, finely grated

Instructions:

 1. Bring a large pot of salted water to boil. (1 tbsp salt for every 2 quarts of water)
 2. Heat the olive oil in a small saucepan on medium heat.

 3. Add the sliced garlic, chili pepper flakes, finely chopped herbs, and chopped parsley to the oil.
 4. Cook for one minute or until the parsley has wilted and the garlic is emitting a strong fragrance. ย Remove from heat.

 5. Once the water is at a rolling boil, add the pasta.

 6. Cook at a rolling boil until al dente.
 7. Drain the pasta and rinse briefly with cold water, just enough to stop the cooking, but not so much as to make the pasta cold.ย 
 8. Place pasta in a large bowl. Pour herbed garlic sauce over the pasta and gently toss to combine.
 9. Sprinkle shredded Ayoba Biltong, parmesan cheese and freshly ground black pepper over the pasta and gently toss to combine.
 10. Enjoy!ย 

ย GRASS FED

Cras quis nulla commodo, aliquam lectus sed, blandit augue. Cras ullamcorper bibendum bibendum. Duis tincidunt urna non pretium porta. Nam condimentum vitae ligula vel ornare. Phasellus at semper turpis. Nunc eu tellus tortor. Etiam at condimentum nisl, vitae sagittis orci. Donec id dignissim nunc. Donec elit ante, eleifend a dolor et, venenatis facilisis dolor. In feugiat orci odio, sed lacinia sem elementum quis. Aliquam consectetur, eros et vulputate euismod, nunc leo tempor lacus, ac rhoncus neque eros nec lacus. Cras lobortis molestie faucibus.

GRASS FED

Cras quis nulla commodo, aliquam lectus sed, blandit augue. Cras ullamcorper bibendum bibendum. Duis tincidunt urna non pretium porta. Nam condimentum vitae ligula vel ornare. Phasellus at semper turpis. Nunc eu tellus tortor. Etiam at condimentum nisl, vitae sagittis orci. Donec id dignissim nunc. Donec elit ante, eleifend a dolor et, venenatis facilisis dolor. In feugiat orci odio, sed lacinia sem elementum quis. Aliquam consectetur, eros et vulputate euismod, nunc leo tempor lacus, ac rhoncus neque eros nec lacus. Cras lobortis molestie faucibus.